Giới Thiệu

Trang thetearooms.org là blog cá nhân của Ophilia. Đây là nơi mà mình sẽ viết về những sở thích của mình như trà, cà phê và các loại bánh ngọt. Cũng như nhiều thứ ‘linh tinh’ khác mà mình nghĩ xứng đáng để chia sẻ.

Bạn có thể liên hệ với mình ở đây.